Diverse nieuwe technieken worden gekoppeld

waardoor men zonder aansluiting op nutsvoorzieningen

in de LandschapLodge® kan verblijven.

ECOLOGIE

 

De LandschapLodges® kunnen zonder aansluitingen op nutsvoorzieningen het hele jaar gebruikt worden.

 

De lodges zijn goed geïsoleerd en de toegepaste duurzame installaties zijn volledig CO2-neutraal.

 

Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van een houtpelletkachel. Deze kachel is geplaatst in de woonkamer en zorgt hier voor comfortabele warmte. Door het gebruik van houtpellets, een hernieuwbare energiebron, geschiedt dit CO2-neutraal.

 

Het benodigde water wordt lokaal gewonnen uit een bron en is na filtratie geschikt voor douchen en wassen. Drinkwater wordt aangeboden in flessen.

 

Om maximaal gebruik te maken van alle beschikbare energie is er voor gekozen om een warmtepompboiler toe te passen. Hierdoor wordt de energie uit de afgevoerde ventilatielucht gebruikt om warm tapwater te produceren.

 

Het afvalwater wordt op geheel natuurlijke wijze gezuiverd door een helofytenfilter (rietveld).

 

De benodigde elektrische energie wordt opgewekt middels PV-panelen. Deze kunnen in de omgeving van de lodge geplaatst worden. Teveel opgewekte energie zal in de lodge worden gebufferd in een batterypack. Hiermee is ook de energievoorziening tijdens de nacht en donkere perioden gewaarborgd.